Termin wpłaty wpisowego.

Informujemy, zgodnie z pkt VI.1. Regulaminu maratonu, że osoby zapisane na listę startową zobowiązane są zapłacić opłatę startową do dnia 15 lutego 2021 roku. Brak wpłaty do wskazanego terminu skutkować będzie usunięciem z listy startowej Pyry Trail 2021.

Wpłat należy dokonywać za pomocą dostępnej w serwisie b4sportline.pl płatności bezpośredniej lub też przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia (dane do przelewu znajdziecie tu:

…koniecznie w tytule przelewu Pyra Trail oraz imię i nazwisko.

Rezygnacje / termin zwrotu wpisowego.

W celu zgłoszenia rezygnacji prosimy o maila na adres rezygnacje@pyra-trail.pl  z adresu mailowego podanego przy rejestracji. W mailu o rezygnacji prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który mamy zwrócić opłatę startową. Będzie ona zwrócona w ciągu 5 dni roboczych wg poniższego schematu:

Termin rezygnacjiZwrot wpłaconej kwoty w wysokości:
Do 15.03.2021 r.100%
Od 16.03.2021 r.0

Przypominamy też, że nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.