Komunikat przedstartowy nr 2

Komunikat przedstartowy nr 2

Każdy z uczestników maratonu objęty został ochroną ubezpieczeniową. Polisy obejmują ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, i mamy nadzieję, że się oczywiście nie przydadzą. Zawodnicy dystansu 150 km objęci są polisą Generali nr 80132307179, a zawodnicy dystansu 300 km polisą Generali nr 80132307174.

WAŻNA INFORMACJA:
Są to polisy NNW, które nie jest tzw. ubezpieczeniem podróżnych obejmującym koszty leczenia za granicą i koszty ratownictwa/transportu do kraju.

W Polsce to pokrywa NFZ. Za granicą pokrywa albo ubezpieczenie podróżne albo z własnej kieszeni. W UE można sobie jeszcze wyrobić kartę EKUZ, ale ona ma bardzo okrojony zakres świadczeń. Karta EKUZ nie pokrywa m.in. kosztów ratownictwa (czyli przyjazdy karetki). Dlatego zachęcamy zawodników obu dystansów (choć zdecydowanie bardziej tych z 300 km), aby sobie takie dodatkowe ubezpieczenie osobiste w podróży wykupili

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *